Disiplin İşleyişi

Disiplin İşlemleri

  • Parlar Öğrenci Evi Konaklayanları, öğrenci evi tarafından hazırlanan yönetmelikte belirtilen kurallara uymak zorundadırlar.
  • Ayrıca Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ve varsa Öğrenci Evi’nin sınırları içerisinde bulunduğu Üniversitenin Öğrenci Evi yönergeleri içinde yapılmasını suç saydığı tüm eylem ve davranışlar Parlar Öğrenci Evi için de geçerlidir.
  • Parlar Öğrenci Evi panolarında ve web sayfasında ilan edilen tüm kurallar uyulması gereken hükümlülüklerdir.

Ceza Verme Yetkisi:

  • Uyarı ve Kınama cezası Parlar Öğrenci Evi Müdürlüğü’nce verilir.
  • Bu davranışlardan T.C.K. kapsamına giren fiiller hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.
  • Tüm ziyaretçiler ve Konaklayanlarımız Parlar Öğrenci Evi yönetmeliğinden birlikte sorumludur.
  • Parlar Öğrenci Evi’nde ikamet eden tüm Konaklayanlarımız bu yönetmeliği WEB sitesinde yayınlanan en son güncel halinden sorumludurlar.
  • Konaklayanın almış olduğu kınama,uzaklaştırma ve çıkarılma cezaları aileye bildirilir. Ayrıca konaklayan aynı konu ile ilgili bir kaç defa uyarılmasına rağmen hatalı davranışı devam ediyor ise sözleşmesi yenilenmez veya Parlar Öğrenci Evi ile ilişiği kesilebilir.
  • Aileye yapılan yazılı bildirimler aileyi durumdan haberdar etmek içindir. Ailenin cezaya itiraz hakkı olmadığı gibi cezanın uygulanması için tebliğin aileye ulaşması koşulu aranmaz.