Giriş-Çıkış İşleyişi

Öğrenci Evi’ne son giriş saati Hacettepe Üniversitesi tarafından belirlenen saattir.( 02:00 )
İzin belgesi olmayan ve giriş yapmayan öğrencilerin velileri bilgilendirilir.

Günlük İzin Defteri

Öğrencinin kısa süreli yurda gelmeyeceğini beyan ettiği defterdir. Öğrenci Evi’ne giriş yapmayacak olan öğrenci çıkış yapmadan önce defteri doldurmak ile yükümlüdür.
İzinsiz çıkış yapan öğrencilere Disiplin kuralları gereğince işlem uygulanır.

Uzun Süreli Çıkış

Ailesinin yanına dönüş yapan ve bir-iki günden daha fazla dışarıda olacak olan öğrenciler gidiş ve dönüş tarihlerini bildiren defteri doldurarak çıkış yapmalıdırlar. Öğrenci defterde bildirilen tarihte dönüş yapmayacaksa mutlaka resepsiyona bilgi vermek zorundadır.

Geç Girişler

İzin defterinde beyanı olsun olmasın Geç giriş yapmak disiplin kurallarımıza aykırıdır. Geçerli mazareti bulunmayan veya geçerli mazaretini belgelendiremeyen öğrencilerin Öğrenci Evimize yaptıkları geç girişler bir sonraki gün veliye telefonla bildirilir.