S.S.S.

Ön başvuruları kabul edilen öğrencilere e-posta yoluyla bilgi ulaşır. Öğrenciler e-postanın yollanacağı tarihi www.parlarogrencievi.org.tr adresinden duyurular bölümünden takip edebilir.

Ön başvuruları kabul edilen öğrenciler o yıl için belirlenmiş olan yurt ücretinin ilk taksitini yurda kabul edildiklerine dair gönderilmiş olan e-postanın, gönderim tarihini takip eden ilk 3 iş günü içinde Garanti Bankası Ümitköy Şubesi’nin IBAN TR41 0006 2000 4830 0006 6888 22 numaralı TL hesabına ad ve soyad belirterek yatırır. Bu işlemi gerçekleştirmeyen öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır ve yerine yedek listeden başka bir öğrenci alınır. Öğrenci kayıt ücretini yatırdığı andan itibaren sözleşme ve yönergeyi kabul etmiş olur.
Kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

  • 3 Adet son 2 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf
  • İkametgah
  • Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Adli sicil kaydı
  • Öğrenci belgesi
  • Toplu yaşama engeli olmadığına dair tam teşekkülü hastaneden alınmış sağlık raporu
  • Özel sağlık sorunu var ise buna dair raporu
  • Yabancı uyruklu öğrenciler için ayrıca aşağıda belgeler istenmektedir.
  • Emniyet makamlarından alınacak Türkiye’de oturma izni olduğuna dair belge
  • Pasaportunun tasdikli fotokopisi
  • Kayıt sırasında eksik belgem olursa bu durum sorun yaratır mı?
  • Öğrencinin yurda kaydı sırasında tüm evrakları eksiksiz olmalıdır. Eksik evrakla gelen öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır. Yatırmış olduğu kayıt ücreti kendisine 1(bir) ay sonra iade edilir.

Yurda giriş yapacak olan öğrencilerin giriş işlemleri mesai saatlerinde gerçekleştirilir. Konaklayan mesai saati dışında yurda giriş yapacak ise bu bilgiyi gelmeden önce Yurt Müdürlüğü’ne bildirmelidir. Mesai saati dışında yurda giriş yapan konaklayanın odası, takip eden ilk mesai günü Yurt Yetkilisi tarafından kontrol edilerek teslim edilir.

Öğrenciler yurt başvurusunda bulunurken bu isteklerini belirtebilirler. Yurt Müdürlüğü onaylarsa ve şartlar uygunsa öğrencinin bu talebi karşılanır.

Öğrenciler her okul döneminin birinci ayının sonuna kadar yurt sorumlusuna yazılı dilekçe vermek suretiyle oda değişikliği taleplerinde bulunabilirler. Oda değişikliği talebi olanaklar dahilinde karşılanmaya çalışılır.

Yurtlarımızda hayvan beslenmesine ve bulundurulmasına izin veremiyoruz.

Oda anahtarını kaybeden öğrenci, öğrenci işlerine gelerek oda anahtarını kaybolduğu bilgisini verir, muhasebeye oda anahtarı ücreti olan 5 TL’yi ödemesinden sonra kendisine yeni oda anahtarı teslim edilir.
Odamda herhangi bir teknik sorunla karşılaşırsam ne yapmalıyım?

Odanızla ilgili arıza bildirimlerinizi web sayfamızdan log-ın olup ilgili birime mesaj atarak veya öğrenci işlerinden form doldurarak yapabilirsiniz.

Öğrencilerin 1. dereceden yakınları sadece hastalık zamanı ve acil durumlarda, odadaki diğer konaklayanın onayının olması halinde ve Yurt Müdürlüğü’nün izni ile Konaklayanın odasında bir (1) gece süreyle ve misafirhane ücreti ödeyerek kalabilirler. Arkadaşlarını ise sadece sınav zamanları, kötü hava koşullarında ve özel günlerde; aynı cinsiyette olan misafirlerini, odadaki diğer Konaklayanların onayı ve Yurt Müdürlüğü’nün izni ile sadece bir gece odalarında misafir edebilirler. Yurt Müdürlüğü‘nün izni olmadan odada Konaklayan barındırmak disiplin suçudur.

Yurt Müdürlüğü’nün onayı alınmadığı sürece herhangi bir yere duyuru veya afiş asmak kesinlikle yasaktır.

Yurt Yönergesinde belirtilen kurallara uymayan öğrenciler hakkında Yurt Müdürlüğü ve Yurt Komisyonu tarafından gerekli uyarı ve ceza işlemleri yapılır.

Yurttan çıkartılan veya Yurt kurallarına aykırı davranışlarda bulunan öğrenci bir daha yurda alınmaz.

Sözleşmesini yenilemek isteyen öğrenciler sözleşme bitiminden 3 ay önce Yurt Müdürlüğü’ne bilgi vermelidir.

Öğrenci sözleşmesini yenilemek istemiyorsa sözleşme bitim tarihinden en az 3(üç) ay önce ayrılacağını bildiren dilekçeyi yurt müdürlüğüne teslim eder. Sözleşmesini yenilemeyecek öğrenciler yurttan çıkış yapacakları tarihi en az 10 gün önce idareye yazılı olarak bildirir ve odasını teslim etmek için randevu alır. Ayrılma ve oda boşaltma işlemleri en geç Ağustos ayının 15’ine kadar yapılır.